Tietosuojailmoitus

Tällä tietosuojailmoituksella kerromme miten käsittelemme henkilötietojasi toiminnassamme.

1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Peruste henkilötietojen käsittelylle on asiakassuhde, kuvaussopimus tai rekisteröidyn nimenominen suostumus.

Voimme käyttää henkilötietoja toiminnassamme valokuvauspalveluiden tuottamiseen, asiakkaan yksilöllisten tarpeiden täyttämiseen, sähköposti- ja puhelinyhteydenottoihin, mukautetun markkinointisisällön tarjoamiseen sekä asiakaspalvelun ja tilaajan tukitarpeiden kehittämiseen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

2. Rekisterin tietosisältö

Henkilötietoja, joita tallennamme rekisteriin, voivat olla soveltuvin osin: valokuva, henkilön nimi, tehtävä, yritys/organisaatio, yrityksen Y-tunnus, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot, www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite sekä tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa.

3. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta sähköpostitse, puhelimitse, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sopimuksista, asiakastapaamisista tai muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 

Lisäksi otamme automaattisesti vastaan ja tallennamme tietoja tietokoneestasi ja selaimestasi, mukaan lukien IP-osoite, ohjelmisto- ja laitteistotiedot sekä pyytämäsi sivu.

4. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto

Emme lähtökohtaisesti luovuta tietojasi kolmannelle osapuolelle. Tunnistamisen mahdollistavia tietoja ei myydä, vaihdeta tai muuten siirretä kolmansille osapuolille. 

Voimme luovuttaa tietojasi toiselle osapuolelle tai rekisterinpitäjälle, jos olemme sopineet asiasta erikseen kanssasi. Tietyt palveluntarjoajat, kuten verkkosivumme ylläpitäjät tai laskuttajat, voivat osana tarjoamaansa palvelua käsitellä henkilötietojasi puolestamme. Näissä tilanteissa olemme varmistaneeet henkilötietojen asianmukaisen käsittelyn palveluntarjoajan kanssa tehdyllä sopimuksella. 

Voimme kuitenkin julkaista asiakkaan valokuvia siten kuin on erikseen sovittu asiakkaan kanssa.

5. Rekisterin suojauksen periaatteet

Noudatamme henkilötietojesi käsittelyssä huolellisuutta. Tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Huolehdimme siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

6. Kuinka kauan säilytämme tietojasi 

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin toimintamme kannalta on tarpeellista sekä meitä velvoittavan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 

7. Oikeutesi

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta tallentaneet. Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan jonkin sinua koskevan tiedon tai pyytää meitä oikaisemaan sinua koskevan virheellisen tiedon. Voit pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista laissa säädetyin perustein.

8. Lisätietoja

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojakäytäntöömme liittyen tai haluat käyttää sinulle kuuluvia oikeuksia pyydämme ottamaan yhteyttä meihin.

Rekisterinpitäjä POPhotos/Inda Oy, Y-tunnus 2181153-1

Yhteyshenkilö Pasi Oksman

Ratinankatu 4 B 39, 33100 Tampere

puhelin 0405524806

sähköpostiosoite pasi@pophotos.fi